Školski sport

 - kliknite na sliku da je vidite u punoj veličini -                  NAPOMENA :


1. Sportski Savez Grada Sombora za sva takmičenja
koja organizuje u Somboru obezbeđuje:

- sportske objekte

- sudije, zapisničare i merioce vremena

- diplome za najuspešnije ekipe i pojedince

- užinu za sve takmičare, nastavnike i profesore

- prijavu javnog skupa i po potrebi redarsku službu

- medicinsku zaštitu

- sportske rekvizite

- sportske knjižice

2. Sva Opštinska i Okružna takmičenja (sem plivanja, atletike i Okružnog prvenstva u odbojci u Apatinu ) počinju prijavom i žrebom u 08:30 časova . Za delegatski sastanak priložiti overen spisak ( spisak učenika mora biti na obrascu sa svim traženim podacima i potpisan od strane rukovodećeg profesora, direktora škole i sportskog lekara o izvršenom lekarskom pregledu ). Obrazac prijave Vam šaljemo u prilogu.

3. Škole su dužne najmanje tri dana pre svakog takmičenja, utvrđenog kalendarom za školsku 2013./2014. godinu, da potvrde ili odjave školsku ekipu Savezu.

4. Pravo nastupa imaju svi redovni učenici: koji su u skladu sa Zakonom o sportu, član 113. stav 7. izvršili lekarski pregled na kome je utvrđena njihova zdravstvena sposobnost za bavljenje školskim sportom, a kao dokaz tome prilažu: Za Opštinsko i Okružno overen spisak na obrascu sa pečatom lekara , a za Međuokružna i Republička prvenstva takmičarsku knjižicu sa overenim lekarskim pregledom ( lekarski pregled važi 6 meseci ).

PRAVO NASTUPA:

Osnovne škole:

VII - VIII razredi: Učenici i učenice koji u tekućoj godini napune 15 godina i mlađi

V i VI razred: Učenici i učenice koji u tekućoj godini napune 13 godina i mlađi

I - IV razred: Učenici i učenice koji u tekućoj godini napune 11 godina i mlađi

Srednje škole:

III – IV razredi : Učenici i učenice koji u tekućoj godini napune 19 godina i mlađi

I –II razredi : Učenici i učenice koji u tekućoj godini napune 17 godina i mlađi

Za školsku 2013/14 godinu za rukomet i odbojku srednjih škola koji idu na Svetsko prvenstvo, pravo nastupa imaju učenici i učenice rođeni ( 96.,97. i 98. godište i to 1. januar 96. do 31. decembra 98. )

- Školske ekipe i pojedince na svim takmičenjima vode isključivo nastavnici tih škola uz obavezu da se nalaze na overenom spisku od strane direktora i imaju profesorsku legitimaciju.

5. Broj takmičara u ekipnim sportovima je sledeći¬: rukomet-12, fudbal, košarka, odbojka- 10.

6. Za Međuokružna i Republička takmičenja Sportsi Savez grada Sombora obezbeđuje:

- troškove putovanja