O nama

Predsedništvo SSGS-a

1. Žika Gojković, predsednik
2. Duško Sekulić, potpredsednik
3. Srđan Zavišin, potpredsednik

Zaposleni:

1. Imre Oto sekretar saveza
2. Ilija Lalić – samostalni stručni saradnik, sport za sve
3. Bojan Štakić - samostalni stručni saradnik za školski sport
4. Predrag Mandić - stručni saradnik
5. Radovan Rašković – stručni saradnik
6. Vladimir Lalošević – programer
7. Ksenija Ilić – administrativni radnik

UPRAVNI ODBOR

IME I PREZIME

Žika Gojković, predsednik

Duško Sekulić, potpredsednik

Srđan Zavišin, potpredsednik

Petar Kosanović

Srđan Relić

Aleksandar Knežević

Milan Marić

Saša Dimitrijević

Slobodan Gnjidić

Dragana Pezelj

Nedeljko Musulin


NADZORNI ODBOR

 IME I PREZIME

Damir Marković

Dejan Nikšić

Dragan Maksimović